Äktenskapsförord – ett stabilt avtal

När du ingår ett äktenskap eller registrerar ett partnerskap kan din, eller din partners, enskilda egendom behöva skyddas. Någon av er kan ha till exempel värdefulla föremål som hen vill säkerställa hamnar hos den egna familjen vid en eventuell separation. Skrev ni inte ett förord då ni gifte er är det dock ingen panik, det går att skriva när som helst.

Ett giltigt äktenskapsförord

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt ska det vara signerat och daterat av båda parter. Handlingen måste således vara skriftlig, en muntlig överenskommelse räknas inte. Den måste inte se ut på något speciellt sätt, det är ingen speciell blankett som måste användas, men det kan vara bra att anlita en jurist för att säkerställa att allt ser rätt ut, att ni tänkt på allt. read more