Äktenskapsförord – ett stabilt avtal

När du ingår ett äktenskap eller registrerar ett partnerskap kan din, eller din partners, enskilda egendom behöva skyddas. Någon av er kan ha till exempel värdefulla föremål som hen vill säkerställa hamnar hos den egna familjen vid en eventuell separation. Skrev ni inte ett förord då ni gifte er är det dock ingen panik, det går att skriva när som helst.

Ett giltigt äktenskapsförord

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt ska det vara signerat och daterat av båda parter. Handlingen måste således vara skriftlig, en muntlig överenskommelse räknas inte. Den måste inte se ut på något speciellt sätt, det är ingen speciell blankett som måste användas, men det kan vara bra att anlita en jurist för att säkerställa att allt ser rätt ut, att ni tänkt på allt.

Äktenskapsförordet måste registreras hos Skatteverket.

Giftorättsgods

Om du eller din partner har med er egendom in i äktenskapet/det registrerade partnerskapet omfattas denna av giftorätten, det är giftorättsgods. Faktiskt är all egendom som inte noterats som enskild egendom giftorättsgods och den kommer att räknas in i ert gemensamma värde vilket ska fördelas vid en separation. Detta betyder inte att du måste dela din egendom med din partner då ni gifter er/registrerar partnerskap men värdet på egendomen räknas in vid en eventuell separation – skulle ni som nämnt inte ha skrivit ett äktenskapsförord.

Undantag från giftorätten

Undantagen från denna lag är sådant som någon av er fått ärva, fått som gåva eller fått genom en livförsäkring. Dock måste ett arv, en gåva eller en livförsäkring också noteras som enskild egendom.

Vissa personliga egendomar ingår inte i en bodelning, oavsett om man noterat dessa i ett äktenskapsförord eller inte, och man kan säga att det är sådana egendomar som man använder för personligt bruk, till exempel kläder, smycken eller sportutrustning såsom golfklubbor. Dock gäller detta endast i rimlig omfattning varför man bör notera också denna egendom i ett äktenskapsförord om man skulle ha väldigt värdefulla eller många föremål som man vill skydda.

Särskild egendom såsom rätt till skadestånd, företagsägda tjänstepensioner och upphovsrätt räknas inte som giftorättsgods. Dock gäller detta endast fram till dess att pengar betalas ut från sådan egendom. Är pengarna utbetalda från en tjänstepension ingår de i giftorätten.

Upphäva äktenskapsförordet

Vill ni upphäva eller ändra ett inskickat äktenskapsförord måste ni återigen kontakta Skatteverket. Det räcker inte att ni skriver eller muntligen kommer överens om några ändringar utan myndighetskontakt.

Anlita en jurist

Ett äktenskapsförord, enskild egendom, särskild egendom och så vidare är knepiga saker och för att säkerställa att ni inte behöver träta i onödan vid en eventuell separation är det alltid bäst att anlita en jurist.